Vi er et reklamebyrå
Vi er et digitalbyrå

Vi er et trykkbyrå*

Det hele startet i 1933…

… da Hatlehols ble stiftet for å trykke regionens første avis, Møre Bygdeblad. Etter hvert som historier formidlet på papir ble stadig mer populært, vokste Hatlehols raskt med både trykkere, settere, designere og rådgivere.

Vi forteller historier

Siden den gang har vi fortalt historier om alt fra møbelbedrifter og oljeeventyret, til tekstilproduksjon og blikkenslagere. Ser man tilbake på det så har vi fortalt historier om veldig mye.

En digital hverdag

Etter hvert tok internett og den digitale hverdagen over. I dag tilbringer vi langt mer tid foran en skjerm, enn med en trykksak i hånden. Likevel kaller vi oss et trykkbyrå.

Fremtiden skal ikke være 
kun digital

Vi tror nemlig at etterhvert som hverdagen blir mer digital, vil folk sette stadig mer pris på kommunikasjon en kan ta og føle på. Du får rett og slett en annen følelse av å swipe fingeren over en trykksak, enn en skjerm.

Sterkest sammen

Vi mener at de sterkeste merkevarene er nettopp de som klarer å utnytte papir og skjerm like godt. Derfor er vi avhengig av kompetanse på begge områder. På den måten er vi i stand til å hjelpe våre kunder å bygge merkevarer en virkelig kan ta og føle på.